Medycyna pracy Szczecin

Szerokie badania medyczne są niezbędne zarówno pracodawcy jak i zatrudnionemu pracownikowi. Dbanie o pracowników jest obecnie standardem w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Badania profilaktyczne oraz fachowa opieka medyczna powodują spadek nieobecności chorobowej pracowników. Obecnie przepisy mówią, że badaniom z zakresu, które świadczy medycyna pracy Szczecin podlegają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie medycyny pracy kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeszkód medycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy. Badania pracownika prowadzi się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Obecne przepisy prawa mówią, że

badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia z podstawową jednostką medycyny pracy

Oznacza to, że zatrudniający podpisuje umowę odnośnie badań w zakresie medycyna pracy Szczecin z przychodnią lub gabinetem lekarskim oferującym właściwe usługi. Niekiedy zakłady medycyny pracy działają przy dużych fabrykach. Dla zakładu pracy czasem bardziej opłacalne jest bezpośrednie zatrudnienie lekarza niż korzystanie z usług specjalistycznego gabinetu. Profesjonalna medycyna pracy Szczecin oferuje wszechstronne badania okresowe zatrudnionych. Poza tym prowadzone są specjalistyczne badania dla pracowników pracujących na określonych stanowiskach pracy. Należy pamiętać, że fachowa opieka medyczna pracowników jest nie tylko wymagana regulacjami prawa, ale jednocześnie służy zwiększeniu ogólnej produktywności i niezawodności pracowników.