Kadry i płace

Polski system oferuje niesamowicie duży wybór kursów zajmującymi się naliczaniem zasobów ludzkich. Kurs kadry i płace od początku kierowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w podobnych działach i mają zamiar nauczyć się, pogłębić lub odnowić nabytą wiedzę z dziedziny kadr i płac. Cechą charakterystyczną kursów będących na rynku jest charakter przejawiający się w organizacji i czasie, który daje nabycie mocnych podstaw do podjęcia zatrudnienia w działach kadry i płace bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień w tym zakresie. Osobom nie mającym wcześniej styczności z tematem kadr i płac sugerowane są intensywne kursy obejmujące wiele godzin praktyki i teorii. W większości szkoleń kursu kadry i płace uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe czyli książkę "Prawo pracy" oraz: akty prawne, takie jak: ustawy, rozporządzenia, komunikaty dotyczące prawa pracy, urlopów, zasiłków, ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych czasami też otrzymują Kodeks pracy oraz zadania i przykłady z "życia Kadrowca" a także realistyczną dokumentację kadrową i płacową oraz programy CD na których ćwiczą zdobytą wiedzę teoretyczną. Często prawie wszystkie materiały są wliczone w cenę szkolenia. Uczniowie nauczają się na programach księgowych. Często program jest dostarczany wraz z rozbudowanym zestawem części płacowych. Wgrany w program interfejs zezwala na pełną swobodę w określaniu dodatkowych elementów kadrowych, składników wynagrodzeń i ich naliczeń, wraz z formułami ustalającymi zależności od czasu i stażu pracy, absencji, czy też danych zapisanych w ewidencji kadrowej. Oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej umożliwia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, właścicieli oraz ma całą gamę raportów przesyłania danych dokumentów składanych do ZUS i deklaracji podatkowych. Oprogramowanie posiada funkcje zbiorczego wprowadzania danych, które skutecznie przyspieszają wprowadzanie informacji dla wybranych grup pracowników. Bardzo duża ilość oferowanych kursów kadry i płace reklamuje ponad 60 godzin zzajęć praktycznych z dziedziny rachunkowości na których uczą poruszania się po programach finansowych. Kursy te określają realne zdarzenia kadrowe gdyż pracuje się na prawdziwych dokumentach opartych na realnych przedsiębiorstwach. Niektóre firmy szkoleniowe dają do dyspozycji prywatne stanowisko komputerowe podczas trwania całego szkolenia. Wykładowcami w szkołach są osoby z wykształceniem wyższym Ekonomicznym lub po Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, często po studiach podyplomowych i doktoranckich o kierunku prawo pracy. Duża liczba nauczycieli zdobyło długoletnie doświadczenie w dziedzinie kadr i płac w spółkach z polskim lub zagranicznym kapitałem, w biurach rachunkowych lub agencjach pracy tymczasowej, dzięki czemu posiadają oni wiedzę z zakresu różnorodnych branż, zdobytą na wielu różnych przypadkach. Mile widziane jest gdy ilość ludzi w grupie nie przekracza 12 uczniów gdyż daje to lektorom możliwość spokojnej pomocy osobom, które z wybranym działem materiału sobie nie radzą. Wykładowcy służą również pomocą w ramach konsultacji po lekcjach. Często prestiżowe szkolenia kończą się egzaminem, który obejmuje część praktyczną czyli zadania na programach Symfonia Kadry i Płace, Płatnik i e-PFRON oraz teoretyczną czyli pytania z Prawa Pracy i zasad naliczania wynagrodzeń. W przypadku kursów obejmujących tylko i wyłącznie zagadnienia praktyczne, egzamin końcowy będzie dotyczył również tylko tej części. Po zdanym egzaminie uczestnik dostaje dyplom z oceną wraz z zaświadczeniem na tematkursu wydawany na druku MEN. Na dyplomie wyszczególniony jest dokładnie zakres poznanych podczas kursu kryteriów wraz z odpowiadającą im ilością godzin. Taka informacja z pewnością będzie niezbędna dla przyszłego pracodawcy.